วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2561 | เวลา 10 นาฬิกา 26 นาที
 
 หน้าแรกของเว็บไซต์
 ประวัติต่าง ๆ วัดช่องลม
ประวัติวัดสุทธิวาตวราราม ประวัติพระอุโบสถ ประวัติพระประธาน ประวัติเจ้าอาวาสวัดช่องลม ประวัติหลวงปู่แก้ว ประวัติวิหารหลวงปู่แก้ว ประวัตินกนางแอ่นในวิหาร ประวัติผู้ก่อตั้งวัดช่องลม ประวัติวัตถุมงคล ประวัติอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประวัติอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
 ประวัติต่าง ๆ สมุทรสาคร
พระพุทธเจ้าหลวงกับสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครในอดีต ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตราสัญลักษณ์เทศบาลสมุทรสาคร ท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ประวัติโรงพยาบาลสมุทรสาคร
 เพลงธรรมะ - เสียงธรรม
 เส้นทางมาวัดสุทธิวาตวราราม
 แบบฟอร์มติดต่อ-สอบถาม

          พระสาครมุนี เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน , คณะสงฆ์ , คณะกรรมการวัด และ พ่อค้า ประชาชนที่นับถือหลวงปู่แก้ว ได้ร่วมกันจัดสร้างวิหารเพื่อบรรจุร่างของพระเทพสาครมุนี (หลวงปู่แก้ว) ไว้เพื่อให้เป็นสถานที่กราบไหว้บูชา และระลึกถึงบุญคุณและคำสอนของหลวงปู่แก้ว รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500,000 บาท


       โดยได้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิดพระวิหารนี้


       และได้ประกอบพิธีอัญเชิญศพ พระเทพสาครมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปประดิษฐาน ณ วิหารพระเทพสาครมุนี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2529 อันตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระเทพสาครมุนี


รตนคุณานุสรณ์
ท่านเจ้าคุณ พระเทพสาครมุนี หลวงปู่แก้ว สุวณณโชโต ได้เป็นเจ้าอาวาส วัดสุทธิวาตวราราม และเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อท่านดำรงชีวิตอยู่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่วัด แก่คณะสงฆ์ และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดถึงประชาชนจังหวัดอื่นทั่วไปเป็นอันมาก ท่านได้ปฏิบัติดีเองด้วย สอนให้ผู้อื่นปฏิบัติดีด้วย สมด้วยนามเดิมของท่านว่า "แก้ว" ซึ่งเป็นรัตนะ คือแก้วอันประเสริฐ ท่านจึงมีเกียรติศัพท์ คือเสียงสรรเสริญขจรไปไกลกว้างขวาง เป็นที่เคารพนับถือของพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป เป็นที่ทรงรู้จักปสาทการแห่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าทั้ง 2 พระองค์ และพระราชโอรสธิดา ได้เคยเสด็จฯ ในโอกาศต่าง ๆ ณ วัดสุทธิวาตวราราม ขอให้ท่านเจ้าคุณ พระเทพสาครมุนี หลวงปู่แก้ว สุวณณโชโต สถิตอยู่คู่วิหารตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2529
แหล่งอ้างอิง : วัดบวรนิเวศวิหารสงวนลิขสิทธิ์ 2553-2555 โดย พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์
= หนังสืออ้างอิง = เกี่ยวกับผู้จัดทำ =