วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2561 | เวลา 10 นาฬิกา 26 นาที
 
 หน้าแรกของเว็บไซต์
 ประวัติต่าง ๆ วัดช่องลม
ประวัติวัดสุทธิวาตวราราม ประวัติพระอุโบสถ ประวัติพระประธาน ประวัติเจ้าอาวาสวัดช่องลม ประวัติหลวงปู่แก้ว ประวัติวิหารหลวงปู่แก้ว ประวัตินกนางแอ่นในวิหาร ประวัติผู้ก่อตั้งวัดช่องลม ประวัติวัตถุมงคล ประวัติอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประวัติอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
 ประวัติต่าง ๆ สมุทรสาคร
พระพุทธเจ้าหลวงกับสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครในอดีต ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตราสัญลักษณ์เทศบาลสมุทรสาคร ท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ประวัติโรงพยาบาลสมุทรสาคร
 เพลงธรรมะ - เสียงธรรม
 เส้นทางมาวัดสุทธิวาตวราราม
 แบบฟอร์มติดต่อ-สอบถาม

   


ภาพบูชาพระธาตุ

ชมรมพระธาตุล้านนาได้จัดทำภาพบูชาชุดใหม่ขึ้น ๓ ภาพ ประกอบด้วย ภาพบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ภาพบูชาพระอรหันตธาตุ และภาพบูชาพระอริยสงฆ์ เพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกฯเท่านั้น ราคาภาพละ ๒๒๐ บาท โดยจะนำรายได้ร่วมสมทบกองทุนชมรมพระธาตุล้านนา เพื่อจัดทำหนังสือ และดีวีดี.สารคดีเรื่องพระธาตุ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน

ภาพบูชาชุดใหม่นี้มีขนาด ๒๒ x ๒๘ เซนติเมตร จัดพิมพ์บนกระดาษอัดรูปอย่างดี ใส่กรอบกระจกขอบทองเรียบร้อย เหมาะแก่การมอบเป็นของขวัญปีใหม่ และจัดทำจำนวนจำกัดเพียง ๓๓ ชุด (๙๙ภาพ)เท่านั้น
(*สำหรับท่านที่ต้องการให้จัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์ ทางชมรมฯขอเพิ่มค่าจัดส่งอีก ๒๐ บาท ต่อหนึ่งภาพ*)

สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2555 โดย พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์
= หนังสืออ้างอิง = เกี่ยวกับผู้จัดทำ =